Klasifiber tipa W

Kod ME330A

Klasifiber tipa W

Opis

Alat za automatsko određivanje dužine bilo koje vrste životinjskih, biljnih i sintetičkih vlakana. Posebno su pogodni za analizu kratkih vlakana tipa "kašmira".
Mjerni raspon do 80 mm.

Dostupne su karte za svaki test:

 • Fibrogram
 • Primer histograma

Podaci analizirani instrumentom:

 • Prosječna dužina (ML)
 • Srednja gornja dužina gornje polovine (UHR)
 • 2,5% duljina raspona (2,5% SL)
 • 50% duljina raspona (50% SL)
 • 66% duljina raspona (66% SL)
 • Koeficijent uniformnosti (UR%)
 • Indeks uniformnosti (IU%)
 • Sadržaj kratkog berbe (SFC%)

Statistika:

 • medij
 • Minimalno (Min.)
 • Maksimalno (maks.)
 • Domet (R)
 • Standardna devijacija
 • Interval pouzdanosti od 95% (Q965%)

Instrument je opremljen sa:

 • Računar zajedno sa monitorom i štampačem.
 • Ravni karding uzorak za pripremu uzorka koji se analizira.

Težina: 50 kg.
Dimenzije: 160x75x72 h. cm.
Napajanje: 115 Vac ili 230 Vac, 50/60 Hz, jednofazno
Referentni standardi: ISO 6989/4913, ASTM 1447, UNI 10141, FZ / T 20028.

KONTAKTIRAJTE NAS SADA!