kantoor 1209640 geschaald

Consultancy in de textiel- en keramiekindustrie

Met meer dan 40 jaar leiding geven aan het bedrijf, heb ik de competentie en waardering verworven van de belangrijkste spelers in de verschillende sectoren waarvoor ik succesvol opereer, waardoor ik deze bagage beschikbaar heb gesteld aan degenen die dit nodig achten.

Hoe kunnen wij u helpen

Met de vastgestelde kwalificatie ter zake adviseren en assisteren wij onze klanten bij het uitvoeren van projecten, het verstrekken of implementeren van informatie, meningen of oplossingen door hun knowhow en hun probleemoplossende vaardigheden.

zakenman 3189794 geschaald

Ontwikkelingsplannen

Technologische en infrastructuurverbeteringen

Coaching in de referentie-industrieën

Technologische innovatie

Ontwikkel ideeën en gestructureerde plannen

Creatie van waardeketens

optimalisaties

Reductie van inefficiëntie

Technologische verbetering

Theorie en praktische toepassingen

Technische en architectonische implementaties

Stromen en processen

Pre-sale

Technologische verbetering

renovaties

Universiteit

Vaak geroepen om les te geven in chemische en textielcursussen, ben ik geen leraar. Legeronderzoek en onderwijsactiviteiten op het gebied van academisch onderwijs.

Ik bestudeer en doceer het onderwerp waarin ik een expert ben en ik neem deel aan onderzoeksprojecten en ik vervul de rol van tutor bij het opstellen van empirische scripties.

De activiteiten breiden zich verder uit door onderzoek, innovatie en technologieoverdracht te ondersteunen.

klaslokaal 2093744 geschaald

CONTACTEER ONS NU!

KLIK HIER