Taylor vyrobil v Bielle

Naše zariadenia sú vyrobené na základe konkrétnych potrieb zákazníkov, preto sú vyrobené v okamihu objednávky.

S cieľom poskytovať prémiové služby našim zákazníkom používame aj externých dodávateľov a na trhu, často výlučne na rôznych trhoch, tie prvky a zariadenia, ktoré nedokážeme interne vyrobiť a ktoré sú považované za najlepšie na trhu.

Laboratórne prístroje a vybavenie a súvisiace spotrebné materiály na fyzikálnu a chemickú kontrolu textilných výrobkov podľa najdôležitejších medzinárodných noriem

Unesco Paris 1 fe73bef4c4 342 c083ce89b1 42
štyri farby 1988852

Meracie a kontrolné prístroje pre chemické čistiarne

Nástroje na kontrolu kvality textilu: vlákna, priadza a tkaniny

KONTAKTUJTE TERAZ!